Ez a TikiWiki 1.9.7 -Sirius- © 2002–2006 fejleszti a Tiki közösség 2019.06.25., Kedd [07:33 UTC]
Főmenü
Nyelv: hu
kinyomtatom


Ez a könyv – melynek szerzője elismert modern spirituális tanító – azért íródott, hogy az olvasót mély, élő kapcsolathoz segítse Istennel. Keating atya áttekintést nyújt a kontemplatív imádságról a keresztény hagyományban, és átfogó útmutatód ad a belső imához, különös figyelmet szentelve a szent szóra, a keresztény fejlődésre és átalakulásra, valamint az aktív imádságra. A mű végén részletesen kifejti az evangélium kontemplatív dimenzióját. A Nyitott tudat, nyitott szív elvezet bennünket egy olyan világba, ahol „megnyílhatunk a Végtelen számára, ennélfogva a végtelen lehetségek számára".

A szerző, Thomas Keating ciszterci pap, szerzetes és hajdani apát, aki jelenleg a coloradói Snowmass Szent Benedek-kolostorában él.


BEVEZETÉS


Napjainkban a keresztény egyházak csodálatos lehetőség kapujában állnak. Számos őszinte hívő ég a vágytól, hogy megtapasztalja a kontemplatív imádságot. E vágyakozás mellett egyre többen elvárják, hogy a helyi közösségek vezetői képesek legyenek a kontemplatív imádság személyes megtapasztalása alapján tanítani az evangéliumot. Ez akkor történhet meg, ha a jövőbeli papok és lelkészek képzésében ugyanakkora helyet kap az imádság és a spiritualitás, mint az akadémikus oktatás. Akkor is megtörténhet, ha a spirituális tanítás a laikus szolgálat rendszeres részévé válik. Mindenesetre amíg a lelkivezetés valósággá nem válik keresztény körökben, addig sokan más vallási hagyományokhoz fognak fordulni azért a spirituális tapasztalatért, amit a saját egyházukban nem találnak meg. Ha széles körben megújhodna az evangélium kontemplatív dimenziójának prédikálása és gyakorlása, valódi lehetőséggé válna a keresztény egyházak újraegyesülése, a többi világvallással való párbeszéd szilárd alapra lelne a spirituális tapasztalásban, és a világ vallásai tisztább bizonyságot tennének azok mellett az emberi értékek mellett, melyeket közösnek tartanak.

A belső imádság – az angol eredetiben: centering prayer, szó szerint a középpontba vezető, összpontosító ima (a ford.) – olyan erőfeszítés, amely kísérletet tesz arra, hogy megújítsa a keresztény hagyomány kontemplatív imádságról vallott tanítását. Kísérlet arra, hogy e hagyományt korszerű formában mutassa be, s hogy bizonyos rendet teremtsen, és egy módszert vázoljon fel. Akárcsak a kontempláció szónak, a belső imádság kifejezésnek is különböző jelentései alakultak ki az idők folyamán. A világosság kedvéért az tűnik a legmegfelelőbbnek, ha a belső imádság kifejezést megtartjuk arra a specifikus módszerre, mellyel felkészülünk a kontempláció adományára (a kontemplációt a harmadik fejezetben tárgyaljuk), és akkor térünk vissza a hagyományosan használt kontemplatív imádság kifejezéshez, amikor leírjuk annak kibontakozását, amit a Lélek közvetlenebb sugalmazása ad.

Ez a könyv számos, a belső imádság gyakorlásáról tartott szeminárium anyagából alakult ki, és magában foglalja a résztvevők különféle, témába vágó kérdéseit, melyeket a különféle tapasztalattal rendelkező emberek tettek fel. A résztvevők által megfogalmazott kérdések a belső imádság gyakorlásában való előrehaladás során merültek fel. Ekképpen a hónapokon át végzett mindennapi gyakorlás után feltett kérdések különböznek azoktól, melyek az első néhány hét után merültek fel. A kérdező gyakran többet kérdez, mint amit maga a kérdés tartalmaz. A válaszok a figyelmes hallgatásnak azt a folyamatát igyekeznek előmozdítani, amelyet a belső imádság módszere indított el. A téma tárgyalásával együtt ezek a válaszok fokozatosan kirajzolják a kontemplatív gyakorlás fogalmi hátterét.

A kontemplatív imádság a belső átalakulás folyamata, egy Isten által elindított beszélgetés, mely – ha beleegyezünk – az isteni egyesüléshez vezet. E folyamat során az ember valóságlátása változik meg. A tudat újrastrukturálása megy végbe, mely képessé tesz bennünket fokozódó érzékenységgel érzékelni az isteni jelenlétet, hozzákapcsolódni és válaszolni e jelenlétre, mely benne van mindenben, áthat mindent, és meghalad mindent, ami létezik.


A mű a Filosz Kiadó gondozásában jelent meg 2006-ban.

Készítette: pesz utolsó módosítás: 2007. Február 22., Csütörtök [12:48:55 UTC] szerző pesz


Online felhasználók
22 online felhasználó
Last Images